Shinjuku Gyeon Garden, Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree,

Tokyo Sensoji Temple, Tokyo Univercity