top of page

Tokyo Japan 27/3/14 to 11/4/14

20131230_203523.jpg
2014-01-04+15.53.58.png
2013-12-31+15.58.39.png
IMG-20140103-WA0012.jpg
IMG-20131230-WA0008.jpg
IMG-20131230-WA0004.jpg
IMG-20131230-WA0001.jpg
IMG-20131230-WA0000.jpg
IMG-20131230-WA0006.jpg
20131231_234137.jpg
20140101_012955.jpg
20131231_215443.jpg
20131231_222324.jpg
20131231_233750.jpg

Malaysia 28/12/2013 - 5/1/2014

  

 

樱花深受日本人欢迎而在日本广为种植,与象征皇室的菊花被指定为日本国花。奈良县吉野山的樱花最为闻名

  
IMG-20140408-WA0032.jpg
IMG-20140408-WA0036.jpg
IMG-20140403-WA0007.jpg
IMG-20140409-WA0024.jpg
IMG-20140331-WA0018.jpg
IMG-20140405-WA0040.jpg
IMG-20140405-WA0035.jpg
IMG-20140405-WA0037.jpg
IMG-20140330-WA0033.jpg
IMG-20140331-WA0000.jpg
IMG-20140330-WA0045.jpg
IMG-20140405-WA0038.jpg
IMG-20140330-WA0055.jpg
IMG-20140330-WA0046.jpg
IMG-20140405-WA0032.jpg
img1396709126866.jpg
img1396747358806.jpg
IMG-20140413-WA0016.jpg
IMG-20140316-WA0008.jpg
IMG-20140405-WA0036.jpg
IMG-20140405-WA0033.jpg
IMG-20140405-WA0039.jpg
IMG-20140330-WA0067.jpg
IMG-20140330-WA0066.jpg
IMG-20140405-WA0034.jpg
IMG-20140403-WA0016.jpg

富翁背着财宝,寻找幸福。当他沮丧地坐在路旁时,遇到农夫。富翁说:我一直在寻找幸福,实在是找不到,怎么办?农夫擦着汗,放下沉甸甸的柴,说:放下就是幸福!富翁顿时醒悟,当天晚上也睡得很香。人生在世,有一颗知足的心,懂得得失从缘,心无增减,就会牢牢抓住幸福的翅膀。
 

放下就是幸福  

華人星光大道 20110821 音樂大師 劉家昌金曲之夜

https://www.youtube.com/watch?v=wUm0TJp7A3g

马来西亚风景

马来西亚风景

马来西亚风景

马来西亚风景

Click here  2014 New Year Celebration

IMG-20140413-WA0018.jpg

IMG-20140413-WA0018.jpg

IMG-20140405-WA0033.jpg

IMG-20140405-WA0033.jpg

IMG-20140413-WA0014.jpg

IMG-20140413-WA0014.jpg

IMG-20140413-WA0017.jpg

IMG-20140413-WA0017.jpg

IMG-20140413-WA0016.jpg

IMG-20140413-WA0016.jpg

IMG-20140413-WA0009.jpg

IMG-20140413-WA0009.jpg

IMG-20140316-WA0003.jpg

IMG-20140316-WA0003.jpg

IMG-20140316-WA0008.jpg

IMG-20140316-WA0008.jpg

bottom of page